De fleste nystartede virksomheder skal indberette og betale moms hver 3 måned (kvartalsvis), - Er din virksomhed over 1½ år gammel, og har overholdt alle betalingsfrister til skat, skal afregning som regel ske hvert halve år. Se fristerne for indberetning og betaling her. (Opdateret 28-11-2017), - Se i øvrigt vores altid opdaterede liste over aktuelle momsfrister

Frister for kvartalsvis afregning af moms 2017/2018

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. april - 30. juni 2017 1. september 2017
1. juli - 30. september 2017 1. december 2017
1. oktober - 31. december 2017 1. marts 2018
1. januar - 31. marts 2018 1. juni 2018
1. april - 30. juni 2018 3. september 2018
1. juli - 30. september 2018 3. december 2018
1. oktober - 31. december 2018 1. marts 2019

Frister for halvårlig afregning 2017/2018

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. januar - 30. juni 2017 1. september 2017
1. juli - 31. december 2017 1. marts 2018
1. januar - 30. juni 2018

3. september 2018

1. juli - 31. december 2018

1. marts 2019