Hvad skal en faktura indeholde?

Fakturaer og afregningsbilag samt kreditnotaer skal udstedes i mindst to eksemplarer: et til kunden og et til dit regnskab.

 

En almindelig faktura skal have følgende indhold:

  • udstedelsesdato (fakturadato)
  • et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer)
  • sælgerens CVR-nr. (eller SE-nr.)
  • sælgerens navn og adresse samt købers navn og adresse
  • mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser
  • den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato
  • momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
  • gældende momssats
  • det momsbeløb, der skal betales.

En udenlandsk virksomhed, som er registreret ved en herboende repræsentant, skal i fakturaen endvidere anføre navn, adresse og repræsentantens SE-/CVR-nr.

 

Det kan dog også være praktisk at anføre andre oplysninger om f.eks. telefonnummer, e-mail, bank- og/eller girokonto, betalingsbetingelser mv., men det er ikke et krav, at disse oplysninger står på fakturaen.

 

Momssatsen og momsbeløbet skal altid fremgå af fakturaen. En momsregistreret køber kan forlange, at du skriver prisen uden moms for de enkelte poster i fakturaen.

 

Hvis en faktura eller et afregningsbilag omfatter både momspligtige og momsfrie varer eller ydelser, skal du opgøre det momspligtige salg for sig med særskilt sammentælling.

 

Læs mere om fakturaregler på SKAT.dk

 

Mangler du et nemt værktøj til fakturering?

Med EasyBill har du nem online fakturering og tidsregistrering. De første 14 dage er gratis.