Det har tidligere været noget omstændeligt at udsende faktura via e-mail, da Skat har haft et krav om, at fakturamails skulle signeres, og at kunden skulle være indforstået med, at fakturering skete elektronisk via mail.

 

Heldigvis har Skat pr. 1. Januar 2010 ændret reglerne, således at følgende er gældende: 

"Der er udstedt en ny bekendtgørelse (nr. 1497 af af 15. december 2009) om ændring af bekendtgørelsen om momsloven. Heri der bl.a. sket en liberalisering af kravene i §§ 45 og 45a til elektronisk fakturering, således at der ved indenlandsk fakturering ikke længere stilles krav om en elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Kravene er dog fortsat uændret, når der faktureres elektronisk til virksomheder i andre EU-lande. Endvidere er det særlige regnskabshæfte, som kunne fås hos SKAT, afskaffet, jf. bekendtgørelsens § 50, stk. 2, hvorefter afgiftsregnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab."

Læs hele teksten hos SKAT.dk

 

Hvad betyder ændringerne?

Det betyder, at der nu ikke længere er krav om, at pdf-faktura sendt på email skal være signeret. det er med andre ord blevet nemmere både for leverandøren og kunden. Forskellen mellem nye og gamle regler er: 

 

Gamle regler (før 01.01.2010):

  • Faktura skulle signeres og ægtheden skulle kunne verificeres.
  • Kunden skulle acceptere at modtage faktura på email / elektronisk.

Nye regler (fra 01-01-2010):

  • Kunden skal være indforstået med at modtage en faktura på mail / elektronisk
  • Fakturaen skal overholde gældende krav til faktura