For sen betaling af faktura

Der sker dersværre, at det er nødvendigt at sende rykkere ud for fakturaer.  Hvis du skal kunne opkræve rykkergebyr for disse, så skal du forinden have advaret herom.

 

I EasyBills fakturaskabeloner er følgende tekst indsat som standardtekst vedr. for sen betaling. Du kan selvfølgelig til hver en tid ændre teksten eller helt fjerne den alt efter, hvad der passer bedst til din virksomhedsstil:

 

"Ved indbetaling efter betalingsfristens udløb tillader vi os at opkræve et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- samt opkræve morarenter ifølge rentelovens regler."

 

Hvis du skal sende rykkere, kan du med fordel anvende EasyBills automatiske rykkerprocedure. Hermed sikrer du, at gældende regler overholdes hvad angår tidsmellemrum og rykkergebyr.