Når kunder ikke betaler, kan der efter afsendelse af rykkere være god grund til at gå videre med sine krav.

 

Der er flere metoder, men forenklet inkasso er den nemme vej, når du skal have indkaseret beløb mindre end 50.000,-.

 

Forenklet inkasso betyder, at du i stedet for først at skulle igennem civilretten og derefter fogedretten, kan du nu nøjes med at rette henvendelse direkte til fogedretten, som tager sig af grundlaget og gennemførelsen.

 

Læs mere på: domstol.dk