Når kunder ikke betaler, - må man nødvendigvis sende rykkere, - vi giver lidt tips til den gode rykkertekst

Stærkt inspireret af artiklen Gør din faktura mere spiselig, - har vi lavet et par forslag til hvordan man kunne indlede en rykker eller betalingspåmindelse.

Den formelle

Kære [KundeNavn]

Ved gennemgang af vores bogholderi, kan vi konstatere at vi mangler betaling for [FakturaNr] med betalingsdato [FakturaDato]

Har du indbetalt det skyldige beløb inden for de sidste par dage, kan du blot set bort fra denne meddelelse.

Hvis det er en rykker, kan man evt. sætte rykkergebyr på også (maksimalt 100 kr. momsfrit)

Der beregnes et gybyr på kr. 100,- for denne rykker

Med venlig hilsen

DemoFirma ApS
Demovej 27
2791 Dragør

 

Den uformelle

Hej {Firmanavn}, {FirmaAttPerson}

Vi savner din indbetaling på kr. {FakturaBeloeb} vedr. faktura {FakturaNummer}

Indbetalingen er vigtig for os, så vi kan blive ved med at yde en god service. - Så vi ser frem til din indbetaling.

Med venlig hilsen

DemoFirma ApS
Demovej 27
2791 Dragør

Den vittige

Hej {Firmanavn}

Jeg er en kopi af din faktura {FakturaNr}, du har modtaget tidligere, og jeg er blevet gensendt med luftpost direkte ned i din indbakke her. Svussjjjj....

{Dit navn} hilser og siger tak for ordren, og har bedt mig om at fortælle dig, at det er vigtigt du betaler i henhold til de betalings
betingelser vi har indgået, - da det er meget sjovere at levere god service, end at holde øje med bogholderiet.

Mange hilsner fra faktura {FakturaNr}, på vegne af

Demofirma ApS
Demovej 123
2791 Dragør