Når man som selvstændig mere eller mindre skal klare sig selv, er det smart at have styr på forsikringerne - Men vidste du, at du kan få dagpenge som selvstændig. - Vi giver en kort intro her.

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed

Sygdom

Hvis du bliver syg som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, så har du faktisk flere muligheder end du måske er klar over:

Du kan få sygedagpenge - Hvis du er syg, så kan du få dagpenge udfra følgende kriterier:

  • Du bor i Danmark, og betaler skat i Danmark (som udgangspunkt)
  • Du i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet.
  • Virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time.

Du kan få sygedagpenge efter 2 uger, så fra 15' dag, kan du anmode om dagpenge. - Læs mere om reglerne for sygefravær http://www.nemrefusion.dk/mere-information/regler-og-lovstof/sygedagpenge/

Men hvor gør jeg så det henne?, - Det kan du anmode om hos NemRefusion https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Refusion_af_sygedagpenge

Men der er er mere endnu, - Hvis du tegner en Sygedagpengeforsikring (SDP) gennem virk.dk, - kan du får refusion for fra 1/3 sygedag.

Læs mere om den her: https://indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/sygedagpengeforsikring - Og selvfølgelig så foregår det også gennem NemRefusion.

Forsikringer

Udover forsikring for sygdom, så er der en del forsikring du bør/kan tegne, - Vi er ved at afdække dette område, og opdaterer artiklen løbende.

Hvis du har et anpartsselskab (aps), a/s, eller isv

Hvis du er ejer af et selskab, så ser det "selvfølgelig" anderledes ud. - Her er der ligeledes mulighed for at indberette sygdom og få refusion via NemRefusion, - men i modsætning til enkeltmandsvirksomheder, så kan du fra dag 1 modtage løn refusion for dine medarbejdere / eller dig selv, forudsat du tegner en Sygedagpendeforsikring

Kriterierne er som følger:

  • Din lønudgift som arbejdsgiver i det foregående kalenderår ikke overstiger en lønudgift på 7.525.000 kr. (1750 x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge 4.300 kr.). Pr. 1. januar 2018 er højeste sygedagpengebeløb 4.300 kr. pr. uge og 116,22 kr. pr. time.
  • Du skal have et aktivt CVR nummer
  • Du (som arbejdsgiver) ikke modtager offentlige midler som overstiger 50% af driftsudgifterne.

Men som ejer er du heldigvis ligestillet med dine medarbejdere (for en gangs skyld), - så du kan også søge om refusion for din egen sygdom.

Det kan du gøre her: https://indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/as-eller-aps