Ansporet af Christiane Vejløs spørgsmål på twitter (og @KODESMART.DKs svar),- så har jeg gravet lidt i hvad der egentligt skal til for, at blive undtaget for afgiften (bedre kendt som "Det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr").

 

 

Baggrunden for afgiften er at alle danske virksomheder som udgangspunkt skal betale for at få håndtereret skrald. - Det er dog ikke selve håndteringen af skraldet man betaler for, men ordningen i sig selv. Det vil sige man skal stadig som erhvervsvirksomhed betale for at komme af med skraldet, ganske som almindelige husstande skal.

Når det er sagt, så er der heldigvis en del virksomheder der pr. automatik er undtaget. 

Fritagelsen for affaldsgebyret kører primært på 3 punkter, - Omsætning, antal ansatte og branchekode.

Listen over fritagede branchekoder (som har 0-1 ansatte) finder du her: Branchekoder fritaget for affaldsgebyr

Derudover er en række selskabsformer fritaget for gebyret hvis de har 9 ansatte, - Se listen her

Københavns kommune har en "tommelfingerregel" om at virksomheder med under 300.000 kr. i omsætning ligeledes kan fritages. De skriver

"Virksomheder, der kan dokumentere momsomsætning  på under 300.000 kr. opgjort for de sidste fire kvartaler. Hvis virksomheden ikke har haft omsætning i et helt år, omregnes virksomhedens omsætning forholdsmæssigt til en helårsomsætning. For virksomheder, der ikke er momsregistreret, opgøres omsætningen som virksomhedens lønsum." - Kilde: https://www.kk.dk/indhold/det-lovpligtige-erhvervsaffaldsgebyr

Betaler du gebyret, og er berettiget til fritagelse, så kan du ansøge om fritagelse på virk.dk - Husk at vælge den rigtige kommune.

https://indberet.virk.dk/myndigheder/kommuner/Koebenhavn/Ansoegning_om_fritagelse_for_gebyr_for_erhvervsaffald